DEN NORSKE JORDMORFORENINGENS LANDSMØTE I SEPTEMBER 2022

THE NORWEGIAN MIDWIVES’ ASSOCIATION’S NATIONAL MEETING IN SEPTEMBER 2022

CONGRESSO NAZIONALE FNOPO 2022 – TORINO, 30 SETTEMBRE – 01 OTTOBRE 2022

NATIONAL CONGRESS FNOPO 2022 TURIN, 30 SEPTEMBER – 01 OCTOBER 2022